Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Palmans

Hilarion Thanslaan 7

3621 Lanaken

Hoofdapotheker: Sylveer Palmans

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0438.630.139

Machtigingsnummer APB: 740802

Telefoonnummer: 089 71 32 28

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.